برچسب: کارگزاری رسمی بیمه

شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط ساحل امن جهان

شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط ساحل امن جهان شرکت کارگزاری  رسمی بیمه مستقیم برخط ساحل امن جهان به عنوان یکی از شرکتهای برخط بیمه در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است . این سرکت به مدیر عاملی  محمد یار محبی نورالدین وند و مستقیما تحت نظارت بیمه مرکزی […]