برچسب: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت جانی

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث در کرمانشاه + بیمه نامه آنلاین

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث در کرمانشاه + بیمه نامه آنلاین

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت جانی در بیمه شخص ثالث برای تشکیل پرونده بدنی در تمام شرکتهاي بیمه مدارك ذیل جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت جانی ( بدنی ) لازم است  ارائه گردد: تکمیل و امضاء فرم اعلام خسارت. بیمه نامه شخص ثالث راننده  مقصر حادثه . اصل گواهینامه رانندگی راننده مقصر حادثه […]