برچسب: سیتا بیمه

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث در اصفهان

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث در اصفهان

خرید اینترنتی بیمه نامه شرایط دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث – چنانچه برای شرکت بیمه گر محرز گردد که بیمه گذار برای دریافت خسارت، اقدامات متقلبانه ای انجام است، بیمه گر می تواند از مرتکبین جرم مذکور به مراجع قضایی رجوع و طرح دعوی کند که به موجب قانون مرتکب این جرم به حبس […]