برچسب: خرید بیمه شخص ثالث نقد و اقساط

خرید بیمه شخص ثالث نقد و اقساط

خرید بیمه شخص ثالث نقد و اقساط

خرید بیمه شخص ثالث نقد و اقساط بیمه شخص ثالث چیست؟ این بیمه نامه، برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه زمینی اجباری است. طبق قانون بیمه ، خسارات جانی و مالی مالک وسیله نقلیه‌ای که تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشد، بر عهده‌ی شرکت بیمه‌گر خواهد بود. کلیه اشخاصی كه در یك حادثه تصادف، زیان مالی […]