برچسب: خرید بیمه ثالث

خرید بیمه شخص ثالث در آذربایجان غربی

خرید بیمه شخص ثالث در آذربایجان غربی

کلیه افرادی که در یک حادثه تصادف، خسارتهای مالی و جانی می‌بینند، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میباشند. بیمه شخص ثالث هزینه‌های مربوط به درمان، فوت ونقص عضو و همچنین خسارات وارده به اموال دیگران را جبران می نماید. در اینگونه موارد، راننده مسبب حادثه نیز از مزایای بیمه حوادث راننده برخوردار می باشدلازم […]