برچسب: بیمه ثالث آنلاین

بیمه شخص ثالث ارزان / ارزانترین بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث ارزان / ارزانترین بیمه شخص ثالث

خرید انلاین بیمه نامه شرایط دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث – اگر برای شرکت بیمه محرز گردد که بیمه گذار برای دریافت خسارت، اقدام متقلبانه ای مرتکب شده باشد، شرکت بیمه می تواند از مرتکبین جرم مذکور به مراجع قضایی مراجعه نموده و طرح دعوی کند که مرتکب این جرم به حبس تعزیری و […]

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث در گیلان + بیمه ثالث آنلاین

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث در گیلان + بیمه ثالث آنلاین

شرایط دریافت خسارت مالی بدون کروکی در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل مهلت اعلام خسارت از زمان وقع حادثه حداکثر 5 روز کاری است. – هر دو خودرو (مقصر و زیان دیده) دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضای بیمه نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد. رانندگان هردو […]